Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up
ארגן

תארודנט ארץ הארגן “הסבתא של מרקש”.

תארודנט נמצאת במרכז ארץ הארגן, עמק הסוס.

תארודנט הוקמה ע”י הסעידים שבאופן זמני הפכו אותה לבירתם עד שמרקש נבנתה וחודשה כבירת הממלכה הסעידית. כרונולוגית, היא קדמה למרקש ולכן הודבק לה הכינוי “הסבתא של מרקש”, המדינה שלה נקראת “מרקש הקטנה”. העיר מוקפת חומה שאורכה כ 6 ק”מ ובנויים בה מגדלי שמירה ושערים. תארודנט ידועה כעיר מסחר איזורית. שתי כיכרותיה המרכזיות טלמוקלט ואסרג משמשות כשוק עם שפע של מוצרים. יהודים ישבו בה מאז היווסדה ללא רצף כרונולוגי בהתאם לקפריזות של השילטון המקומי.

הפינה היהודית

תארודנט, כיאה לדרום, תורת הקבלה היתה נפוצה בה. בראשה עמד רבי משה בן מימון אלבאז, בעל ספר “היכל הקודש”. הרב אלבאז, חי במקביל לתקופת האריז”ל לפני כ 450 שנה והעמיד תלמידים רבים. ממכתבים שהשתמרו ידועים שניים מתלמידיו המקובלים רבי יעקב איפרגאן שכתב את ספר “הפרח שושן” וגם רבי יוסף הכהן בעל “גינת ביתן”. הילת הקודש של יהודי תארודנט הוא באבא דודו הקבור בבית העלמין היהודי, רבי דוד בן ברוך, שנערץ על כל יהודי מרוקו.