Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up
אימלשיל

כפר  אילמלשיל ממוקם במזרח רכס האטלס הגבוה.

אימלשיל, כפר בהרי האטלס שמנציח את האגדה על האהבה הנכזבת, אם תרצו רומיאו ויוליה הברברים. האגדה מספרת על אהבה עזה בן נער ששמו מוחא ונערה ששמה חדא משבט אית חדידו, ברברים ממשפחות אויבות, שלא יכלו לממש את אהבתם בנישואים, עקב השנאה בין השבטים. את יגונם על האהבה שלא מומשה הירוו בדמעות רבות כשכל אחד מהם יצר אגם, איסלי שלו ותיסלית שלה, שני האוהבים  טבעו באגמים שניקוו מדמעותיהם. בין האגמים מפריד הר שמעמיק ומנציח את הפירוד של האהבה הנכזבת.

המשפחות האבלות החליטו לשים סוף לאיבה ולהתאחד בפסיבל שמתקיים מאות שנים כמסורת של איחוד.

בכל שנה בחצי הראשון של ספטמבר מתקיים פסטיבל הכלולות המפורסם, טו באב הברברי, או בשפה המקומית המוסם דה מריאז’. הפסטיבל מתקיים באימלשיל העיר בה קבור הפטרון של שבט אית חדידו סידי מוחמד אל מאג’ני.

בזמן הפסטיבל מתקיים מפגש פתוח בין נערות ונערים שהגיעו לפרקם משבטים ברברים שונים. הנשים מתלבשות במיטב הלוק של השבט ומשתדלות לעדות את מיטב התכשיטים. הנשים עוטות לראשם מטפחת כחולה עם זר פרחים, הקשירה של המטפחת מעידה על מצבם המשפחתי. הגברים לבושים בלבן מסורתי. זוגות שמעוניינים למסד את הקשר בפסטיבל חותמים על הסכם בפני ממונה נישואים. הפסטיבל ממגנט אליו תיירים ושבטים ברבריים מהאזור. בזמן הפסטיבל מתקיימות חגיגות פולקלור מרהיבות של שבטים ברבריים -אמזיע’ים.

הפסטיבל הופך גם ליריד אליו מגיעים השבטים למכור דגנים, צמר, אריגים, טקסטיל, בגדים מסורתיים, שטיחים, מוצרי מזון. המסחר ההדדי נועד למלא את המזווים לקראת החורף.